Caută după:

DESPRE NOI

Serviciile de birou de proiectare oferite de companie includ design arhitectural, design interior și design peisagistic. Compania are o echipă de designeri cu experiență care lucrează îndeaproape cu clienții pentru a le înțelege nevoile și pentru a crea modele personalizate care să îndeplinească cerințele lor specifice. Biroul folosește, de asemenea, software și tehnologie de ultimă generație pentru a crea modele 3D detaliate și vizualizări ale fiecărui design.

Compania de construcții și biroul de proiectare au reputația de a oferi servicii excepționale pentru clienți și o manopera de calitate. Aceștia sunt dedicați să lucreze îndeaproape cu clienții pentru a se asigura că fiecare proiect este finalizat la timp, în limita bugetului și pentru satisfacția lor.

Suntem o echipa tânăra, ambițioasă și mereu la curent cu ultimele noutăți din domeniul arhitectural. Oferim profesionalism, servicii de calitate, consultanță funcțională, estetică și legislativă. 

În procesul de proiectare, primul pas este stabilirea TEMEI DE PROIECTARE împreună cu beneficiarul; o temă cât mai bine formulată va determina o proiectare mai eficientă. Analizăm proiectul și propunem cea mai bună soluție arhitecturală, ținând cont de constrângerile legislative, urbanistice și datele din teren.

Ai o întrebare despre locația unde vrei să construiești, despre teren? Vrei să afli pașii necesari pentru a putea construi? Cum obții avizele și autorizațiile necesare? Vrei să știi care este costul construcției și cum să optimizezi investiția? Colaborează cu echipa noastră!

Acte necesare pentru întocmirea unui proiect:
1. Cadastru: plan de situatie al terenului – planul din cadastru al terenului, pe care regasiti stampila inregistrarii la OCPI (Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara sau Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie).
2. Certificat de Urbanism. Certificatul de Urbanism este actul care se obtine inaintea fazei de proiectare si este eliberat de catre Primaria localitatii de care apartine terenul.

Pachetul standard de servicii de proiectare include:

Redactare documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism eliberat in scop de construire

Intocmire concept de arhitectura, incluzand pana la trei corecturi efectuate cu clientul

Elaborare proiect pentru autorizarea construirii – D.T.A.C. (cu componentele arhitectura, structura de rezistenta si instalatii: termice, electrice, sanitare)

Redactare documentație (memoriu, plan de situatie) pentru obtinere avize/acorduri, conform prevederilor certificatului de urbanism

Dezvoltare D.T.A.C. in proiect tehnic pentru executia constructiei– P.Th.

Verificare proiect de catre verificatori autorizati, conform cerintelor legale.

Inregistrare proiect la Ordinul Arhitectilor din Romania.

Proiectul necesar emiterii autorizatiei de construire DTAC cuprinde:

ARHITECTURA :

Piese scrise:
Borderou, Memoriu arhiectura, Devizul General al lucrarilor, Program de control faze determinante

Piese desenate:
Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Plan parter, Plan etaj, Sectiune longitudinala si transversala,

Plan invelitoare, Fatade Nord, Sud, Est, Vest

REZISTENTA :

Piese scrise:
Borderou, Memoriu tehnic, Program de control pe faze determinante, Referat verificare proiect(daca este cazul), Raport de exepertiza tehnica(daca este cazul), Copie legitimatie verificator/expert(daca este cazul)

Piese desenate:
Plan sapatura, Plan general fundatii, Detalii fundatii

INSTALATII:

Piese scrise:
Borderou, Memoriu tehnic pe specilitati(sanitare, termice, electrice), Program de control pe faze determinante.

Piese desenate:
Instalatii sanitare – Plan parter, Instalatii sanitare-Plan etaj, Schema coloanelor,

Instalatii termice – Plan parter, Instalati termice-Plan etaj, Instalatii termice-Schema coloanelor;

Instalatii electrice – Plan parter, Instalatii electrie-Plan etaj, Schema monofilare

Pth/DE sunt prescurtari ale proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Continut proiect PTH/DE:

STRUCTURA :

Piese scrise :
Borderou, Lista de semnaturi, Memoriu tehnic, Caiete de sarcini, Instructiuni de urmarire in timp a constructiei, Program de control al calitatii, Liste de cantitati complete continand absolut toate materialele necesare(betoane, armatura, cofraje, sapatura, umpluturi, cherestea sarpanta, etc,), Extrase de armare cu liste de fasonari pentru fiecare element in parte

Piese desenate:
Plan de sapatura, Plan general si detalii armare fundatii, Elevatiile si sectiunile armarilor de stalpi, Planurile de cofraj si armare rampe scari, Planurile de cofraj si armare plansee, Planul de sarpanta.

INSTALATII :

Piese scrise :
Borderou, Memorii tehnice pe specialitati (termice, electrice, sanitare) Lista de echipamente, Caiete de sarcini pe specialitati,

Piese desenate :
Instalatii electrice : Plan parter, Plan etaj, Plan iluminat ambiental exterior si alimentare automatizari exterior. Plan impamantare, Plan paratrasnet, Schema tablou general distributie, Instalatii sanitare : Plan situatie, Plan parter obiecte sanitare, Plan etaj obiecte sanitare, schema coloanelor alimentare apa, schema coloanelor canalizare menajera, detalii alimentare apa potabila menajera, detalii de montare a pieselor de trecere libera, diverse detalii Instalatii termice : Plan incalzire parter, Plan incalzire etaj, schema coloanelor termice, schema centralei termice, detaliu record radiator, detaliu distribuitor colector.

ARHITECTURA :

Piese scrise:
Borderou, Memoriu arhitectura, Program de control faze determinante, Caiete de sarcini, Liste de cantitati.

Piese desenate:
Plan de amplasament si trasare a constructiei pe teren; Planurile detaliate ale tuturor nivelurilor, planul detaliat al invelitoarei; Sectiuni transversale si longitudinale; Planurile cu toate fatadele(principala, laterale, posterioare) detaliate, Tablourile de tamplarie, alte detalii.